Miłosne IQ

Niektórzy bardzo błyskotliwi ludzie, mający bardzo wysokie IQ mają wyjątkowo nieudane życie miłosne, albo nawet nie mają go wcale. Daniel Goleman twórca przełomowej książki  „Inteligencja emocjonalna” zauważa, że to dlatego, że żyją odcięci od uczuć, posługują się tylko głową. Możliwości intelektualne nie przekładają się na walory emocjonalne.

Bez inteligencji miłosnej nie jesteś szczery sam ze sobą, brakuje ci świadomości własnych uczuć, zarówno przyjemnych, jak i przykrych. Bez miłosnego IQ nie masz odwagi omawiać swoich uczuć z partnerem. Nie umiecie wówczas okazywać sobie szacunku i wsparcia, zwłaszcza, gdy nadchodzą trudności. Jeśli żyjesz w lęku i poczuciu straty, jeśli zamykasz się na własne uczucia albo odczuwasz w sobie pewien brak, który tylko właściwa osoba mogłaby zrekompensować to znaczy, że brakuje ci inteligencji miłosnej. Twoim życiem rządzą strach i poczucie zagrożenia i nie wiesz właściwie, co dalej robić. Inteligencja miłosna zaczyna się od zrozumienia, że twoje emocje budują twoją rzeczywistość, że kształtują twoje przekonania i postrzeganie świata. Uczucia są pomostem wiodącym do samowiedzy. Tylko uświadamiając sobie wszystkie swoje uczucia  i rozumiejąc ich znaczenie, potrafisz ująć ster własnego życia i ruszyć w kierunkach, które dotąd były ci niedostępne.

Spragnieni normalności - pobierz teraz
Spragnieni normalności – pobierz teraz

Określ swój typ emocjonalny

Są trzy podstawowe typy emocjonalne. Pierwszy  typ to osoba „żyjąca głową”, czyli taka u której dominuje intelekt. Drugi typ to klasyczny typ „uczuciowy”. Myśleniem i postępowaniem takiego człowieka rządzą emocje. Typ trzeci to osoba  „inteligentna w miłości”, która w związku z partnerem lub w innych obszarach życia stara się równoważyć wpływy rozumu i uczuć.

Tajemnicza inteligencja

Czym zatem jest inteligencja emocjonalna? Jest to to pojęcie używane szeroko w naszej kulturze, ale czy aby na pewno wiemy co się pod nim kryje? Jako osoba obdarzona inteligencją emocjonalną, przede wszystkim rozporządzasz samoświadomością, to znaczy zdajesz sobie sprawę z tego, co czujesz w danej chwili i jakie są motywy twoich działań. W tym szerokim spektrum ludzkich emocji znajdują się także te trujące, z któymi wielu ludzi sobie nie radzi lub nawet ich sobie nie uświadamia. Po drugie, jesteś zdolny do empatii, a więc potrafisz odsunąć na bok swoje bieżące myśli i pragnienia, by rozpoznać cudze emocje i dostroić się do nich. Wiesz, jak słuchać aktywnie. Umiesz dobrze kierować swoimi emocjami, okiełznać  je , a także przekształcić negatywne uczucia i emocje we wzmacniającą cię energię. Jesteś także dobry w samomotywowaniu siebie oraz innych ludzi. Potrafisz wydobywać z innych i z siebie najlepsze cechy. To oznacza, że jesteś osobą silną duchem, pełną pasji, zdolną wzbudzać entuzjazm w sobie i otoczeniu. Inteligencja emocjonalna oznacza, że nie działasz impulsywnie i nie odreagowujesz na otoczeniu przykrych odczuć, by poczuć się natychmiast lepiej, lżej. Potrafisz „przespać się” z problemem i rozwiązać go po jakimś czasie. Przejawiasz altruizm i wielkoduszność, masz pozytywne nastawienie do życia. Znasz sposoby na radzenie sobie z takimi trudnymi emocjami jak złość czy smutek. Nigdy im nie zparzeczasz ani ich nie ignorujesz. Negatywne uczucia też są dla ciebie ważne, gdyż są cennym komunikatem – zwracają twoją uwagę na coś ważnego. Na koniec, jesteś wytrwałym wojownikiem – nigdy nie rezygnujesz z siebie i swoich marzeń. Wiesz, jak pokonywać trudności, a porażki postrzegasz jako część drogi do sukcesu. Rozumiesz, że nie można osiągnąć sukcesu nie ryzykując przegranej, i że wszyscy ludzie sukcesu popełniają błędy. To cię nie powstrzymuje nigdy od działania.

Inteligentna w miłości

Kim jest osoba inteligentna w miłości? Jest to osoba, która w związku miłosnym wykorzystuje zasady inteligencji emocjonalnej. Charakterystyka takiej osoby dotyczy na równi obu płci, ale u kobiet mających wysokie miłosne IQ występują też cechy szczególne, inne niż u mężczyzn. Kobieta inteligentna w miłości jest bezpośrednia, otwarta emocjonalnie. Zdaje sobie sprawę ze swoich uczuć. Nie próbuje uciekać od swoich złych nastrojów, gdyż wie, że są one ważnym czynnikiem w komunikacji ze światem. Nie uprawia gier, i nie próbuje manipulować związkiem, demonstrując na przykład poczucie krzywdy by partner poczuł się winny. Nigdy nie odwołuje się do gniewu, by postawić na swoim.

Wolna od męczeństwa

Kobieta inteligentna w miłości adekwatnie wyraża swoje emocje, to jest jasno i zrozumiale, w efekcie jej partner wie na czym stoi. Kobieta z wysokiem miłosnym IQ jest asertywna, wyraża otwarcie swoje pragnienia, mówi o swych emocjach, lecz nie musi ich chaotycznie rozładowywać. Jest opanowana i nie traci głowy. Dobrze się czuje w swojej skórze, kocha samą siebie, a jej zdrowe ego pozwala jej kochać partnera takim jakim jest, a nie takim jakim chciałaby go widzieć. Nie uzależnia swej miłości od tego, czy partner wcześniej zaspakoił wszystkie jej potrzeby. Wie, że nikt nie potrafi spełnić wszystkich oczekiwań innej osoby. Jest to miłość dojrzała, hojna i bezinteresowna, wolna od męczeństwa. Dostrzega wady i zalety partnera, lecz najwyżej ceni jego życzliwość i dobry charakter. Jej uczucia nie wybuchają przedwcześnie, pod wpływem przypadkowego epizodu. Kiedy angażuje się w związek, robi to świadomie, z własnej woli, nie pod przysmusem, albo oczekując, że związek i partner spełnią wszystkie jej potrzeby i pragnienia. W seksie jest swobodna i wyzbyta zahamowań. Zna swoje erotyczne potrzeby i otwarcie je wyraża. Chętnie eksperymentuje z partnerem. Wie też, że seks nie zawsze wychodzi idealnie, a naturalne cykle seksualne powodują wzrost i opadanie namiętności i podniecenia – co przyjmuje jako nieodzowny składnik związku.

autorka: Magdalena Łabieniec – psycholog

Podobne wpisy