Agnieszka Kuc

Agnieszka Kuc

Lekarz / Psychiatra

Agnieszka Kuc to specjalista w dziedzinie diagnozowania oraz leczenia zaburzeń psychicznych. Jej karierę zawodową poprzedziła edukacja na uczelni wyższej, która przygotowała ją do wykonywania tego zawodu. Ukończyła studia medyczne na kierunku lekarskim na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Zdobyte wykształcenie zaowocowało ogromną wiedzą i pozwoliło na zebranie doświadczenia, które dziś wykorzystuje w praktyce, pracując jako psychiatra i przyjmując pacjentów w gabinecie na terenie Zielonki pod Warszawą.

Obecnie pracuje jako lekarz rezydent w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Większość czasu spędziła w oddziale leczenia zaburzeń nastroju. Zdając sobie sprawę z tego, jak ważny  jest samorozwój, nie ogranicza się tylko do codziennej pracy z pacjentami, mocno skupiając się na nieustannym zwiększaniu swoich kompetencji. Poza wspomnianym już kierunkiem medycznym ukończyła także staże związane z leczeniem uzależnień oraz neurologią.

Do jej gabinetu zlokalizowanego na terenie Zielonki zgłaszają się osoby, które potrzebują wsparcia m.in. w związku z różnymi zaburzeniami psychicznymi, sytuacjami kryzysowymi lub innymi problemami mającymi wpływ na równowagę psychologiczną. Dzięki zaangażowaniu, doświadczeniu oraz ogromnej wiedzy w zawodzie psychiatry, realizowana przez nią psychoterapia przynosi pozytywne efekty. Agnieszka Kuc pracuje z pacjentami cierpiącymi na depresję, chorobę afektywną dwubiegunową, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, zaburzenia odżywiania, bezsenność, tendencje do autoagresji i zaburzenia lękowe.

Stara się docierać wraz z pacjentem do źródeł jego cierpienia, zrozumieć je oraz odkryć drzemiący w nim potencjał. Jej pełne empatii i spokoju podejście sprawia, że każda osoba może poczuć się w czasie psychoterapii bezpiecznie i komfortowo, a co za tym idzie efektywniej skupić się na rozwiązywaniu swoich problemów. Będąc doświadczonym psychiatrą, nie boi się trudności. Leczenie dobiera indywidualnie do potrzeb każdego pacjenta. Szczególnie interesuje się zaburzeniami snu i ich leczeniem.

Prywatnie interesuje się biologią i beletrystyką.

https://kochamzabardzo.pl/wp-content/uploads/2022/02/Untitled-design-52.png