Mariusz Smerkowski

Mariusz Smerkowski

Psychoterapeuta

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Ukończył Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia prowadzone przez IPZ PTP w Warszawie oraz Studium Małżeństwa i Rodziny na Akademii Katolickiej w Warszawie. Obecnie poszerza swoje kompetencje w szkole psychoterapii GLE-Polska w nurcie analizy egzystencjalnej i logoterapii. Od kilkunastu lat prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową osób uzależnionych, współuzależnionych i DDA/DDD, jak również osób nieradzących sobie z emocjami, agresją i autoagresją, współprowadził grupę dla sprawców przemocy. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Bliskie jest mu podejście Rogersa, bazujące na empatii, autentyczności i akceptacji. Ważne dla niego jest zapewnienie przestrzeni umożliwiającej klientowi korzystania z własnych zasobów i doświadczenia. Pomaga osobom indywidualnym i parom przeżywającym trudności w komunikacji bazując na podejściu NVC (porozumienie bez przemocy). Wspiera mężczyzn w odnajdywaniu i definiowaniu swojej tożsamości i męskości. Interesuje się podejściem Lowena (łączenie pracy umysłu i ciała). W Psychocentrum prowadzi psychoterapię indywidualną oraz terapię par.

https://kochamzabardzo.pl/wp-content/uploads/2021/12/Untitled-design-68.jpg