Iwona Figurska

Iwona Figurska

Terapeutka leczenia uzależnień i współuzależnień

Terapeuta leczenia uzależnień i współuzależnień. Absolwentka Politechniki Warszawskiej. Obecnie studiuje na  Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS. Ukończyła Studium Terapii Uzależnień w Szkole Specjalistów Terapii Uzależnień i Współuzależnień „Care-Brok”. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Szpitalu Specjalistycznym MSW w Otwocku (OLU), w Szpitalu Mazowieckim na Oddziale osób uzależnionych z podwójną diagnozą dla dzieci i młodzieży, w prywatnym Ośrodku Leczenia Uzależnień w Józefowie a także jako wykładowca w Wyższej Szkole Finansów i Administracji i Trener warsztatów dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Staż zawodowy odbyła w Ośrodku Leczenia Uzależnień i Współuzależnień NZOZ w Działdowie.

Regularnie podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach organizowanych przez towarzystwa psychologiczne i szkoły psychoterapeutyczne.

Swoją pracę podaje regularnej superwizji prowadzonej przez superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologii. Od ponad dwudziestu lat pracuje z ludźmi i dla ludzi. Jej celem od zawsze było niesienie pomocy i wsparcia, dziś to już nie tylko praca, ale przede wszystkim pasja. To co ceni najwyżej to bogactwo doświadczeń w kontakcie z drugim człowiekiem, brak rutyny i nie kończące się wyzwania. Jako wieloletni pracownik korporacji mogła poznać i doświadczyć trudności z jakimi borykają się osoby zajmujące różne szczeble na drabinie kariery. Jako terapeuta poznaje i doświadcza zarówno szybkich przełomów jak i powolnych kroków ku pokonaniu przeszkody.

Prowadzi terapię indywidualną oraz grupową w wymiarze krótko- i długoterminowym. Posiada doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i osobami, które doświadczyły skutków uzależnienia i różnego rodzaju dysfunkcji w rodzinie, DDA i DDD.

Pomaga osobom doświadczającym cierpienia, którego źródłem są m.in. zaburzenia o charakterze depresyjnym, osobom przeżywającym kryzysy związane m.in. z rozwodem, nieporozumieniami w relacji z bliskimi oraz stratą.

Pracuje z osobami z domów alkoholowych i dysfunkcyjnych. A także z osobami doświadczającymi stresu, z osobami borykającymi się z niską samooceną i mającymi trudności w takich obszarach jak m.in.: nawiązanie i/lub utrzymywanie bliskich relacji, nadmierne poczucie odpowiedzialności i kontroli, niekontrolowane wybuchy złości, impulsywność i trudności w radzeniu sobie z agresywnością, nieadekwatna nieśmiałość i wycofanie, poczucie braku sensu życia

W Psychocentrum prowadzi: terapie indywidualne osób dorosłych, terapie par, grupę dla osób w toksycznych relacjach, grupę dla osób z niską samooceną  oraz terapie online.

https://kochamzabardzo.pl/wp-content/uploads/2022/03/iwona_1-scaled.jpg