Zmieniaj się

Zmieniamy się, ucząc się kochać samych siebie.

Dodano: 4 października 2011
— Hugh Prather
Kochać siebie, TO: szanować swoje granice, akceptować swoje emocje, brać odpowiedzialność za swoje działania, zaspokajać swoje potrzeby z poczuciem że tego potrzebujemy, sprawiać sobie przyjemności bez poczucia winy, dbać o swój rozwój, dostrzegać swoją doskonałość.. Miłość do samego siebie nie jest egozimem. Jest rozwojem, zmianą perspektywy. Dzięki niej stajemy się inni, lepsi, pełniejsi. Ucz się miłości każdego dnia. To ona jest kluczem do zdolności przeżywania satysfakcji. Poczynając od pracy, osiągnięć po relacje z innymi. Ucząc się miłości do siebie jesteśmy w stanie kochać innych dojrzałą, bezwarunkową miłością. autor: Sylwia Krajewska - psycholog
blog comments powered by Disqus