Toksyczne związki

Pia Mellody, wyd. Czarna Owca

Zrozumienie istoty współuzależnienia to klucz do uzdrowienia wielu toksycznych relacji: między rodzicami i dziećmi, małżonkami, kolegami z pracy.

Współuzależnienie to skłonność do związków, w których miłość mylona jest z posiadaniem, przywiązanie zamienia się w zależność, odpowiedzialność miesza się z poczuciem winy, troska przesiąknięta jest lękiem, a seks łączy się z nadużyciem lub zostaje wyeliminowany.

Pełne napięcia i cierpienia związki małżeńskie, codzienne wojny domowe między dorastającym dzieckiem i rodzicami,  podporządkowywanie się destrukcyjnym autorytetom przez młodych ludzi,  skłonności do konfliktów w pracy – to efekty budowania, czasami przez lata, chorych relacji z ludźmi, których kiedyś los postawił na naszej drodze. Kochamy kogoś  i nienawidzimy jednocześnie i nie możemy, bądź nie chcemy uwolnić się od jego wpływu na nasze życie.

Droga do uwolnienia się z tego chorobliwego stanu zaczyna się w powrocie do dzieciństwa –destrukcyjne doświadczenia z tego okresu wymagają oczyszczenia się  z ich toksycznego wpływu na dorosłe życie. Kolejny etap, to uczenie się budowania własnej tożsamości, zdrowych granic i partnerskich relacji ze światem.

Esencją tej pracy jest zaopiekowanie się cudownym, ale zranionym, „dzieckiem w sobie”. Pia Mellody uczy nas, jak stać się dorosłą i otwartą na miłość osobą.

Dodano: 18 lutego 2015