SPOSÓB NA KŁAMCĘ Jak sobie poradzić z oszustwem i zdradą

Susan Forward, wyd. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Niektórzy mężczyźni z premedytacją wykorzystują naiwność i ufność zakochanych w nich kobiet, prowadząc podwójne życie, inwestując wspólne pieniądze w podejrzane interesy lub udając zupełnie inną osobę.
Doktor Susan Forward, znana psychoterapeutka, w niniejszej książce prezentuje różne rodzaje manipulacji, jakie stosują wobec nieświadomych niczego partnerek. Przedstawia wnikliwe obserwacje związków, w których partnerzy ulegli nieodpartej pokusie życia w kłamstwie.

http://gwp.pl/8800,sposob-na-klamce-jak-sobie-poradzic-z-oszustwem-i-zdrada.html

Dodano: 18 stycznia 2013