Porozumienie bez przemocy. O języku serca

Marshall Rosenberg, wyd. Czarna Owca

Książka o tym, jak rozwinąć w sobie naturalną empatię, do samego siebie oraz innych, a dzięki temu uzdrowić relacje –  z sobą samym i innymi ludźmi.

Dzięki temu poradnikowi dowiemy się jak skuteczniej wyrażać siebie, a także jak efektywnie słuchać otaczających na osób. Na całym świecie PBP znajduje zastosowanie w działalności mediacyjnej podczas dysput i rozstrzygania konfliktów na wszelkich możliwych poziomach. Książka zawiera przystępny wykład na temat idei PBP. Każdy rozdział zakończony jest autentycznym dialogiem, będącym przykładem zastosowań PBP. PBP nie jest jednak tylko językiem ani zbiorem technik werbalnych. Świadomość i intencje, którymi metoda ta jest przeniknięta, wyrazić można poprzez milczenie, specyficzny rodzaj obecności, a także wyrazem twarzy i gestami. PBP można skutecznie wykorzystywać na wszystkich poziomach porozumiewania się i w najróżniejszych sytuacjach: w związkach intymnych, w rodzinie, szkole, instytucjach, terapii i poradnictwie, w negocjacjach między dyplomatami lub ludźmi interesu, we wszelkich rodzaju dyskusjach i konfliktach.

Dodano: 18 sierpnia 2011