Bunt Ciała

Alice Miller, wyd. Media Rodzina

Niektórzy ludzie nigdy nie powinni zostać rodzicami.

Autorka analizując biografie znakomitych artystów i przypadki własnych klientów, wykazuje, jak destrukcyjną więzią jest związek dziecka, a później dorosłego człowieka z rodzicami, którzy maltretowali go w dzieciństwie. Utrzymywanie takiej relacji, opartej na iluzjach i niespełnionych oczekiwaniach wobec rodziców, odbywa się kosztem zdrowia dziecka, a później dorosłego. Nawet jeśli jako dorośli nie chcemy ujawnić przed sobą bolesnej prawdy o rodzicach, nasze ciało może buntować się przeciwko wymuszonym uczuciom, jak miłość czy wdzięczność. Uświadomienie sobie strachu przed rodzicami i zrozumienie własnych, prawdziwych uczuć pomaga uwolnić się od niszczących więzi i wykorzystać tłumione siły witalne na rozpoczęcie pełnego i szczęśliwego życia.

Dodano: 18 sierpnia 2011