Sylwia Krajewska

więcej o Sylwii 

Właścicielka Psychocentrum.
Założycielka Portali: kochamzabardzo.pl, samotnosc.info.pl
Autorka niezwykłych książek: „Zatrzymaj się” i „Opowiedz mi, co u ciebie. Bajki terapeutyczne dla rodziców i dzieici.” docenionej przez Fundację „Cała Polska czyta dzieciom”

Jest absolwentką Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ukończyła 2-letnie Studium Metod Pracy z Dziećmi ofiarami przemocy seksualnej i ich rodzinami w Fundacji Dzieci Niczyje. Uczestniczyła w 2-letnim szkoleniu w terapii poznawczo – behawioralnej przy Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej (CTPB) w Warszawie.  Ukończyła szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe z zakresu „Terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży”. Uczestniczyła w licznych szkoleniach z  zakresu pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.inn.:  pracując w świetlicach socjoterapeutycznych, domu dziecka, Ośrodku Pomocy Społecznej, Stwowarzyszeniu Przyjaciół Integracji, Niepublicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej.

Zajmuje się przede  wszystkim problemami kobiet w szerokim tego słowa znaczeniu.
W szczególny sposób  pasjonuje ją praca z Kobietami z syndromem „kochania za bardzo”.
Specjalizuje się w pomaganiu osobom, które przeżywają kryzysy w relacjach partnerskich lub są w sytuacji trudnych  rozstań, rozwodów, czują się osamotnione, mają niską samoocenę, mają poczucie zagubienia, problem z ustanawianiem i ochroną własnych granic.

Pomaga odkrywać siebie na nowo, rozwijając przy tym  świadomość siebie.

Jest zwolenniczką prawdy (zdejmowania masek przed samym sobą i światem), wsłuchiwania się w siebie i nieustającej pracy nad sobą w celu pełniejszego życia.

Pracuje z osobami dorosłymi, młodzieżą i dziećmi. Oprócz pracy  indywidualnej prowadzi warsztaty rozwoju osobistego, grupy wsparcia oraz  treningi rozwojowe dla Kobiet.