Magdalena Iczałow

Jest psychologiem, seksuologiem, terapeutą oraz certyfikowanym specjalistą z zakresu przeciwdziałania przemocy. Pracuje w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR).

Ukończyła Wydział Psychologii o specjalności Psychologia Sądowo-Penitencjarna oraz studia podyplomowe z Seksuologii Klinicznej pod kierunkiem prof. Zbigniewa Lwa-Starowicza. Swoje doświadczenie zdobywała w Ogólnopolskim Pogotowiu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”; Zakładzie Seksuologii Medycznej i Psychoterapii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. W. Orłowicza CMKP; Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” Ząbki, na oddziale zamkniętym ogólno-psychiatrycznym.

Posiada certyfikat I i II stopnia terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, dyplomy ukończenia studium przeciwdziałania przemocy st. I i II.

Posiada uprawnienia do pracy z osobą stosującą przemoc metodą z Duluth. Jestem również praktykiem metody Kids Skills „Damy Radę” i „Jestem z Ciebie Dumny”.

Należy do Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Prowadzi terapię indywidualną, par, jak również grupową. Najchętniej pracuje z osobami dorosłymi, jednakże jeżeli występuje taka potrzeba pracuje również z nastolatkami i dziećmi.