Magdalena Iczałow

Jestem psychologiem, seksuologiem, terapeutą oraz certyfikowanym specjalistą z zakresu przeciwdziałania przemocy. Pracuje w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR).

Ukończyłam Wydział Psychologii o specjalności Psychologia Sądowo-Penitencjarna oraz studia podyplomowe z Seksuologii Klinicznej pod kierunkiem prof. Zbigniewa Lwa-Starowicza. Swoje doświadczenie zdobywałam w Ogólnopolskim Pogotowiu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”; Zakładzie Seksuologii Medycznej i Psychoterapii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. W. Orłowicza CMKP; Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” Ząbki, na oddziale zamkniętym ogólno-psychiatrycznym.

Posiadam certyfikat I i II stopnia terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, dyplomy ukończenia studium przeciwdziałania przemocy st. I i II.

Posiadam uprawnienia do pracy z osobą stosującą przemoc metodą z Duluth. Jestem również praktykiem metody Kids Skills „Damy Radę” i „Jestem z Ciebie Dumny”.

Należę do Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Prowadzę terapię indywidualną, par, jak również grupową. Najchętniej pracuje z osobami dorosłymi, jednakże jeżeli występuje taka potrzeba pracuje również z nastolatkami i dziećmi.