Aleksandra Iwan

psycholog, psychoterapeutka w trakcie szkolenia w nurcie integratywnym.

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej ze specjalnością psychologii klinicznej, psycholog, psychoterapeutka w trakcie szkolenia w nurcie integratywnym. Ukończyła podyplomowe studia w zakresie uprawnień pedagogicznych oraz diagnozy psychologicznej w praktyce klinicznej.

W ramach studiów podyplomowych odbywała praktyki w Domu Dziecka, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Od 2014 roku zdobywała doświadczenie na Oddziale Dziennym Kliniki Psychiatrii, początkowo w formie praktyk, stażu i wolontariatu, następnie jako koterapeutka grupy terapeutycznej pracując z osobami w kryzysie, z zaburzeniami lękowymi oraz zaburzonymi mechanizmami osobowościowymi. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej, a także tematycznych warsztatów psychoedukacyjnych dla grup. W swojej pracy wiele uwagi poświęca relacjom oraz mechanizmom, które się w nich pojawiają.

Pracuje z osobami z zaburzeniami osobowości (borderline, zależna, histrioniczna, unikająca), z osobami w kryzysie, z trudnościami w relacjach z osobami odczuwającymi samotność.
Pracuje indywidualnie i prowadzi grupy.